Εισιτήρια
προπωλούνται στην αίθουσα του συλλόγου (Σπύρου Μήλιου 5, Ηλιούπολη).